สมรสเท่าเทียม

“สมรสเท่าเทียม” ผ่านสภาฯ วาระแรก 369 ต่อ 10 เสียง

สมรสเท่าเทียม สภาฯ ‘รับหลักการ’ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ตั้ง กมธ. พิจารณาวาระ 2 ใช้ร่างฯ ครม. เป็นหลัก “นายกฯ เศรษฐา” ร่วมแสดงความยินดี

วันนี้ (21 ธ.ค. 2566) ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม วาระตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่….) พ.ศ…… หรือร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส 4 ฉบับ

แบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เสนอ 1 ข้อเสนอ รวมทั้งร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันอีก 3 ฉบับ เสนอโดย ธันยวัฒน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวหน้า สรรเพชญ์ บุญ ยมณี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และอรุณ ชุมาพร นักเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลายทางเพศ ในเครือข่าย Rainbow Alliance ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11,611 คน

หลังจากผ่านไปกว่า 5 ชั่วโมง โครงการก็เปิดให้ผู้เสนอหารือ ก่อนให้สมาชิกลงคะแนนรับวาระแรก ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติยอมรับหลักการความเท่าเทียมในการแต่งงาน 4 ประการ มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 380 เสียง ดังนี้

  • เห็นด้วย 369 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 10 เสียง
  • งดออกเสียง 0 เสียง
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ที่ประชุมจึงเสนอชื่อกรรมการจำนวน 39 คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสมัยต่อไป กำหนดเวลาในการส่งการแก้ไขคือ 15 วัน ในการพิจารณาวาระที่ 2 จะใช้ร่างคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักเพื่อตรวจสอบ

ก่อนการประชุมรัฐสภาวันนี้ อร ชุมาพร ผู้แทนชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ภาครัฐ เปิดเผยกับ The Active ว่าภาครัฐรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ความเท่าเทียมกันในการแต่งงานได้รับการพิจารณาในสมัยแรกของสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะการมีร่างที่ภาครัฐเสนอเข้ามาเอง

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศในประเทศไทย รวมถึงสิทธิในการเลี้ยงดูครอบครัวตามกฎหมาย และศักดิ์ศรีที่มนุษย์ทุกคนสามารถรักใครก็ได้ และรัฐบาลก็ต้องยอมรับ แต่ภาครัฐยังคงยืนกรานต่อร่างกฎหมายความเท่าเทียมในการแต่งงานซึ่งจะต้องบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉันสามารถทำได้ทันที

ด้าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในช่วงกำหนดการลาพักร้อน ทันทีที่ทราบมติสภา ได้โพสต์ในเอ็กซ์ (X) ส่วนตัว ระบุว่า ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง LGBTQIA+ ทุกท่านที่ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ได้ผ่านการโหวตวาระที่หนึ่งด้วยคะแนนท่วมท้น วันนี้ ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้วครับ

ขอขอบคุณบทความจาก : สมรสเท่าเทียม